Print

2007 Bestuursoverdracht

6 juni 2007

Het bestuur van Quota Zeist bestaat uit vier leden. Jaarlijks vindt herbenoeming of overdracht van taken aan vier nieuwe bestuursleden plaats. 

instructie: teamwork: samen koken

een beroep op onze creativiteit

de symbolische overdracht van taken en bevoegdheden