Print

2008 Lezing "cultuurverandering en conflicthantering"

31 januari 2008

In ieders omgeving komen conflicten voor. Of het nu is binnen het werk, in clubverband, familie- of gezinsverband of binnen de kerk, conflicten horen erbij. Conflicten zijn niet alleen maar slecht, zij kunnen een positieve uitwerking hebben. Immers, mensen komen soms dichter bij elkaar door zaken uit te spreken en werkprocessen kunnen daardoor verbeteren. Conflicten waar je echter geen vat op hebt, betekenen verlies van energie.

De leden van serviceclub Quota Zeist staan midden in het sociaal maatschappelijk leven en worden ook geconfronteerd met dergelijke conflicten.

Dr. Peter Weijland heeft op uitnodiging van Serviceclub Quota International Zeist in Slot Zeist voor zo'n vijftig genodigeden een interactieve lezing gegeven over cultuurverandering en conflicthantering.

Wij kwamen op het spoor van Peter Weijland, die zich vanuit zijn professie in deze materie heeft verdiept en die een aansprekende manier heeft gevonden om zijn expertise met anderen te delen. Wij vonden hem bereid zijn ideeën en ervaringen met ons en met u te delen. En wel op donderdagavond 31 januari 2008.

Peter Weijland (1960) was als senior consultant werkzaam bij Escador, een adviesorganisatie in Den Dolder. Eén van zijn specialisaties is die van cultuurverandering en conflicthantering.
In de afgelopen jaren heeft hij voor tientallen bedrijven zogenaamde 'Spiegelsessies' georganiseerd, waarbij personen, afdelingen en bedrijven letterlijk een cultuurspiegel wordt voorgehouden en spanningen worden blootgelegd. Vanuit de Spiegelsessies ontwikkelen hij en zijn collegae concrete cultuurinterventies, waarmee gewenste veranderingen worden geïmplementeerd. 
 
Tijdens de lezing vertelde Peter over een sociaalpsychologische theorie en hoe hij daar in de Spiegelsessies gebruik van maakt. Hij bracht de theorie tot leven met een korte film, met interactieve spel- en quiz-elementen en met praktijkvoorbeelden
Aan het einde van de avond sprak iedereen een nieuwe taal, waarmee het verrassend gemakkelijk communiceren is over cultuur- en waardeverschillen tussen nationaliteiten, organisaties en personen.

Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door Bezemer&Kuiper, www.bezemer-kuiper.nl.