Print

2008 Quota brandingavond

5 november 2008

€ 700,00 voor de Zeister Stichting Sport en Jeugd* van Quota

Kamiel  Maase is topsporter en vertegenwoordigde deze zomer ons land op de Olympische Spelen in Beijing. Deze avond vertelt hij ons over zijn ervaringen in Peking en de lange aanloop daar naartoe. Hij geeft aan hoe zijn leven altijd in het teken van de sport heeft gestaan en hoe zijn gedrevenheid maar ook zijn discipline hem zover hebben gebracht. En welke offers hij heeft moeten brengen. Net als iedere andere topsporter en u en wij. Want wij bedrijven weliswaar geen topsport, maar zien de parallellen met wat we zelf moeten doen (en laten) om de voor ons belangrijke zaken in het leven gestalte te geven. Zowel in ons persoonlijk leven als op ons werk, binnen een vereniging, of in het vrijwilligerswerk.

Peter de la Mar laat ons deze avond zien hoe belangrijk sport is voor kinderen. Hij is secretaris van de Stichting Sport en Jeugd (SSJ). Sport bevordert het ontwikkelen van denkprocessen en stimuleert kinderen om zich doelen te stellen en wegen te bedenken (en te gaan) om ze te bereiken. Hij straalt grote betrokkenheid uit bij SSJ. SSJ richt zich op kinderen van 4 tot 18 jaar, die zich bij een sportvereniging zouden willen aansluiten maar dat vanwege de financiële positie van hun ouders niet kunnen. SSJ helpt deze kinderen. Niet alleen door zorg te dragen voor de contributie, maar ook door hun sportmaterialen te betalen. De stichting is actief sinds 2005 en ondersteunt op dit moment circa 60 kinderen.

Op 5 november hielden Kamiel Maase en Peter de la Mar voor Quota leden en andere geïnteresseerden een lezing over de Stichting Sport en Jeugd en motivatie, doorzettingsvermogen, successen en teleurstellingen in de topsport.

Kamiel Maase richtte een aantal jaren geleden de Stichting Sport en Jeugd op. Vanuit zijn passie voor sport wil hij kinderen tussen de 4 en 18 jaar enthousiast maken voor sport. Ouders die weinig inkomen hebben kunnen bij de stichting een aanvraag voor een sportpakket indienen. Na een positieve beoordeling van de aanvraag wordt de contributie van een sportclub en de benodigde sportkleding voor een jaar vergoed. Kamiel benadrukt dat het belangrijk is dat de ouders hun kind steunen. Ook de ouders moeten gemotiveerd zijn. Verlenging van het sportpakket met tweemaal een jaar is mogelijk. Op dit moment sporten zo'n zeventig kinderen uit Zeist via de Stichting Sport en Jeugd. De kinderen zijn niet alleen in beweging en maken via de sportclub vrienden, maar leren ook om te gaan met succes en teleurstelling. Spelplezier is ook belangrijk.

Quota International Zeist e.o. ondersteunt dit initiatief en heeft aan de Stichting Sport en Jeugd een gift van € 700,00 verstrekt. Hiervan kunnen drie Zeister kinderen weer een jaar lang sporten.

Na de pauze vertelde Kamiel over zijn recente deelname aan de Olympische Spelen in Beijing, de voorbereiding hierop en zijn toekomstplannen. Een interessant verhaal van een man die nooit de bedoeling had om wedstrijden te gaan lopen, puur liep voor zijn plezier.

Voor meer informatie over de Stichting Sport en Jeugd: www.sportenjeugd.nl.

* de Stichting Sport en Jeugd is per 1 januari 2012 overgenomen door het Jeugdsportfonds Zeist

5 november 2008