Print

2010 Rondleiding Fort Rijnauwen

Fort Rijnauwen, het grootste van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 31 hectare, werd gebouwd in 1868 -1871 bij het dorp Bunnik. Later werden een bomvrije kazerne (1877) en groepsschuilplaatsen van gewapend beton (1914-1918 en aangevuld in 1939) toegevoegd aan het complex. Vlak voor W.O. II  werd er nog een gietstalen kazemat op het fort aangelegd.
Het fort is niet alleen het grootste maar herbergt 's winters ook de meeste vleermuizen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, bij 400 stuks. Verder heeft het fort bijzondere natuurwaarden (flora en fauna).
Staatsbosbeheer is eigenaar van het fort.

7 juli 2010

picknick vooraf

de rondleiding

buiten

 

binnen

 

uitzicht vanuit het fort

flora en fauna