Print

2010 Quota Zutphen-sponsoring Michaelshoeve Brummen

29 mei 2010

Op 29 mei woonden enkele Zeister Quota-leden een sponsoravond ten behoeve van de Michaelshoeve bij van zusterclub Zutphen. De avond bestond uit een diner en wijnproeverij. Daarnaast werd er informatie gegeven over de Michaelshoeve.

De Michaelshoeve  is een instelling voor ca. 85 kinderen met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met gedragsstoornissen en/of autisme. De leeftijd van de kinderen varieert van 4 tot ca. 18 jaar. De bewoners wonen op het terrein aan de Zutphensestraat in het buitengebied van het dorp Brummen en gaan overdag naar de naastgelegen ZMLK-school. Veel van deze kinderen verblijven ook gedurende de weekenden en de vakanties op het terrein.
Ongeveer 70% van de kinderen is in de Michaelshoeve geplaatst met een ondertoezichtstelling (OTS). Dat betekent dat zij te maken hebben met een gezinsvoogd of een voogdijinstelling.

Met de opbrengst van de sponsoravond wordt voor de jongeren tussen de 15 jaar en de 18 jaar, die uitgeleerd zijn, een werkplaats voor kleine huisdieren gerealiseerd. Onder begeleiding van de medewerkers kunnen de jongeren op de werkplaats ervaring op doen in het verzorgen van de dieren. Zo leren zij verantwoordelijkheid dragen en opgedragen taken uit te voeren. De werkplaats geeft hen de mogelijkheid om door te stromen naar de maatschappij. Daarnaast zullen de dieren op de groep jongere kinderen, die het hele jaar op de Michaelshoeve verblijven, een positief effect hebben. De dieren kunnen hen troost bieden. Tevens kunnen zij helpen om angsten te overwinnen en contacten te leggen.