Print

2012 Presentatie over Zonnehuizen

15 februari 2012

beer.jpg

Gerry Nutters (directeur Civil Society) vertelt over de Zonnehuizen te Zeist.

Het verhaal van Gerry begint met een toelichting over het ontstaan (1931) en het werk (opvang en onderwijs voor zowel kinderen met een verstandelijke beperking als kinderen met psychiatrische problematiek, vanuit een antroposofische inspiratie) van de Zonnehuizen te Zeist. Een belangrijk uitgangspunt van de organisatie is dat iedereen recht heeft op onderwijs. Gerry vertelt ons onder andere dat de kinderen, waarvan een groot deel nooit zijn/haar familie ziet, letterlijk groeien van persoonlijke aandacht.
Vervolgens komt de moeilijke (financiële) situatie van de Zonnehuizen aan de orde. Gelukkig lijkt de reorganisatie zijn vruchten af te werpen, zodat de zorg voor de kinderen kan worden voortgezet.
Afsluitend licht Gerry kort enkele projecten toe, waarbij Quota behulpzaam zou kunnen zijn.

Een indrukwekkend verhaal over een ons relatief onbekende wereld.