Print

2012 Presentatie Zeister Historisch Genootschap

3 oktober 2012

ZHG-1.jpg

Er werd 3 oktober door de voorzitster van het Zeister Historisch Genootschap, Mevrouw de Vrijer, een enthousiaste presentatie gegeven over het genootschap, waarbij ze ons uitgebreid informeerde en ook verbaasde over de hoeveelheid en diversiteit van archieven, penningen, gedenkstenen, eerste stenen van huizen, plattegronden, foto’s, filmmateriaal, uitgegeven brochures, dvd’s en boeken met betrekking tot Zeist, welke dit genootschap heeft verzameld en gearchiveerd (nu nog in hangmappen en kasten doch in de toekomst gedigitaliseerd en bereikbaar via de website).
Aansluitend nam de heer Heimel ons in vogelvlucht mee door de geschiedenis van het ontstaan/de ontwikkeling van Zeist, de geschiedenis van de trambanen in Zeist en de geschiedenis van de naam en locatie van Scharweijde. De diverse getoonde plattegronden en foto’s riepen enthousiaste reacties van herkenning op.

ZHG-2.jpg

ZHG-3.jpg

Het Zeister Historisch Genootschap (ZHG) heeft tot doel het bevorderen en verbreiden van de geschiedenis van Zeist. Iedere belangstellende kan een beroep doen op het Genootschap, het geheugen van Zeist. Geïnteresseerden zijn welkom voor onderzoek aan de Middellaan 6 Zeist, voor inzage van het archief of voor raadplegen van de verschillende collecties.