Print

2012 Speeddaten over werk

4 april 2012

netwerk.jpg

De bijeenkomst van 4 april 2012 stond voor de leden in het licht van speeddaten over hun werk. De activiteitencommissie gaf de structuur aan: in tweetallen vertelt het ene lid over haar werk (kreeg daarvoor 5 minuten de tijd, het is tenslotte speeddaten), het andere lid faciliteert het proces door vragen te stellen, samen te vatten, etcetera. In de volgende ronde, met een andere partner, werden de rollen omgedraaid. In de rondes daarna kreeg men wat meer tijd (10 minuten) om de thema’s die men lastig vindt in het werk uit te wisselen. In de laatste ronde waren twee leden bereid plenair aan de orde te stellen waar zij in hun werk tegenaan lopen. Het ene lid ervaart (in de gezondheidszorg) de klem tussen enerzijds complexere dossiers en anderzijds steeds minder uren die daarvoor ter beschikking staan. Zij wil kwaliteit (blijven) leveren, maar het gaat ten kosten van zoveel ‘eigen uren’ dat zij dit niet langer acceptabel vindt. Het andere lid heeft een aantal grote projecten op haar naam staan en staat nu voor de beslissing: doorgaan op deze weg (dus weer een groot project ) of de keuze te maken zichzelf verder te ontwikkelen. En zo zij voor dat laatste kiest, ‘hoe doe ik dat?!’
Uit de reacties van de clubleden bleek een grote mate van herkenning van de vragen die deze vrouwen zichzelf stellen. Want wie loopt niét tegen de problemen rond bezuinigingen aan (meer werk in minder uren), en wie loopt er niét tegenaan dat het soms lastig is om grenzen te stellen. Ook het dilemma van kiezen tussen enerzijds je comfort (blijven doen wat je doet en goed kunt) en anderzijds je ambities (ik kan toch wel wat méér!) bleek bij menigeen te leven.
Aan het eind van de avond bleek ieder positief gestemd over de reflectie die deze avond ons heeft geboden. Op deze manier leer je elkaar immers toch weer anders kennen!