Print

2014 Presentatie brandweer

ladderwagen-website.jpg

3 september 2014: presentatie door de heer Frank Slob, districtscommandant van de Veiligheidsregio Utrecht

Vanwege het waterproject voor Rwanda hebben we de heer Slob gevraagd ons vooral te informeren over het deel water van de veiligheidsregio: de brandweer.
De inleider presenteert allereerst enkele kengetallen: Veiligheidsregio Utrecht kent 17 posten, heeft 20 bluswagens en een ladderwagen, er werken 500 medewerkers waarvan het merendeel – 435 – als vrijwilliger. Daarnaast zijn er 7 jeugdbrandweergroepen met circa 70 vrijwillige jongeren.
Werving van vrijwilligers voor de brandweer is moeilijker dan enkele decennia geleden. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen: de mobiliteit is groter, mensen uit niet Nederlandse culturen zijn onbekend met de vrijwillige brandweer, de afstand tussen de werk- en woonplek is groter, de vrijetijdsbesteding is veranderd. Vrijwilligers krijgen een opleiding van circa 2 jaar, de kosten (3000 euro) zijn voor de veiligheidsregio.
Het totale budget van de brandweer in Utrecht bedragen 9 miljoen euro op jaarbasis, waarvan 7,5 personele kosten.

Interessant voor de toehoorders is natuurlijk het risicoprofiel dat de brandweer opstelde van Zeist. Dit wordt bepaald door 1. Water (denk aan de recente dijkdoorbraak bij Rhenen), 2. Bosbranden (40% van het grondoppervlak van Zeist is bos), 3. Penitentiaire inrichtingen (hoe te handelen als daar of in de omgeving brand uitbreekt), 4. Veel gezondheidsinstellingen in de Zeister omgeving (evacuatieplannen), 5. Transporten van gevaarlijke stoffen (de A 2 en de A 28 lopen langs Zeist). Interessant om te raadplegen is de provinciale risicokaart op de website van de brandweer.

Na 2 korte films over de brandweer in actie en enkele vragen van de leden van Quota werd deze zeer informatieve presentatie afgesloten. Echter niet eerder dan nadat vanuit de leden de prangende vraag werd beantwoord wat het risicoprofiel van de gemiddelde thuissituatie is. Op nummer 1 staat de wasdroger, gevolgd door de wasmachine, de televisie op standby en de computer op standby.
Waarvan akte!