Print

2015 Pesten op het werk

4 november 2015

Pesten op het werk

Bezemer Kuiper & Schubad noemt zich dé specialist bij de aanpak van ongewenst gedrag op het werk. Partner Willeke Bezemer is Quotalid en informeerde de leden van haar eigen club over de wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot Pesten op het werk. Hoe toepasselijk, in dit jaar 2015 waarin het Ministerie van SoZaWe psychosociale arbeidsbelasting tot speerpunt heeft!
In haar presentatie kwam een aantal saillante zaken naar voren:

  • Om van pesten op het werk te spreken moet sprake zijn van negatief gedrag ten opzichte van gedrag van een medewerker, dat met enige frequentie gedurende enige tijd aanhoudt, waartegen die persoon zich niet (meer) kan verdedigen;
  • Volgens recent onderzoek van TNO ervaren jaarlijks 70.000 mensen herhaaldelijk dat zij op hun werk worden gepest, 500.000 mensen ervaren dat soms;
  • Medewerkers die op het werk gepest worden hebben vaak niét een andere persoonlijkheidsstructuur dan medewerkers die op dat punt met rust gelaten worden;
  • De beweegredenen van mensen die pesten variëren van wraak en machtswellust tot sociale onhandigheid;
  • De stijl van leidinggeven hangt sterk samen met de mate waarin op het werk gepest wordt; bij coachend leiderschap komt pesten op het werk weinig voor, bij een stijl van leiding geven die gekenmerkt wordt door willekeur en nepotisme des te vaker;
  • En ook organisatiekenmerken kunnen debet zijn aan het vaker voorkomen. Hierbij is de autonomie van medewerkers relevant, eenzijdige nadruk op het primaire proces, afwezigheid van werkoverleg, en zowel te hoge als te lage werkdruk.

De voorbeelden uit de praktijk illustreerden het geheel en brachten de presentatie dicht bij het werkleven van menig toehoorder.