Print

2015 Presentatie over Naïade project door Sita Humalda

1 april 2015

IMG_3862-mini.jpeg

IMG_3863-mini.jpeg

Sita Humalda, ex lid en een van de oprichters van Quota Zeist, is our  woman in Rwanda. Op de bijeenkomst op 1 april 2015 voor de gezamenlijke leden van Quota en de Soroptimisten, belichtte zij de activiteiten rond het project Naïade in haar nieuwe land. Zij is druk bezig met het bepalen van plekken waar Naïades geplaatst zullen worden. Dat gebeurt met name bij scholen op het platteland, waar per definitie minder drinkwater- en sanitaire voorzieningen zijn. De scholen hebben veelal veel leerlingen (meer dan 500 is geen uitzondering). Daarnaast is een vereiste dat ‘iemand’ (van de school) zich verantwoordelijk voelt voor de Naïade. Dat betekent dat men bereid is de opzichtersfunctie te aanvaarden voor het reilen en zeilen van dit op zich zeer degelijke apparaat dat heus wel tegen een stootje kan, en op tijd signaleert dat een onderdeel vervangen moet worden. Én dat men bereid is om na het eerste jaar een bedrag te investeren in het onderhoud. Want de Naïades worden aangeschaft door de serviceclubs Quota en Soroptimisten, gratis geplaatst door de importeur (Impalacorporation), maar van de ontvangers wordt goed eigenaarschap gevraagd. Een school krijgt een Naïade dan ook in bruikleen, en niet zomaar cadeau.
Ondertussen zijn Sita Humalda en Stefan Knoef (van Inpalacorporation) doende een stichting op te richten ten behoeve van onderhoud van Naïades in Rwanda.

Last but not least wisten de penningmeesters de leden van de beide clubs te vertellen dat er al voldoende geld bijeen was gebracht voor twee Naïades. Maar het aspiratieniveau ligt hoog, dus óp naar de volgende 18!