Print

2015 Prinsjesdag

7 oktober 2015

Prinsjesdag

Vanuit haar financiële expertise bracht Mariëtte Elling de leden op de hoogte van enkele zaken die op Prinsjesdag de revue passeerden. Voor de Quotaleden focuste zij met name op de (vrijstelling van) schenkbelasting. Ieder mag een kind jaarlijks Euro 5.277 schenken zonder schenkbelasting te hoeven afdragen. Eenmalig kan men zijn kind tussen de 18 en 40 jaar Euro 25.322 schenken zonder schenkbelasting te hoeven afdragen, als dat kind van tussen de 18 en 40 jaar een huis wil kopen of een studie wil betalen van het geschonken bedrag kan men daar – eenmalig – Euro 52.752 van maken. 
Belangrijk in het huidige tijdsgewricht – met ook onder de aanwezigen de nodige samengestelde gezinnen - is dat niet alleen voor adoptief kinderen maar ook voor stiefkinderen hetzelfde geldt als voor eigen kinderen. Schenkingen aan stiefkinderen vallen namelijk onder dezelfde belastingregels. Na een scheiding treden echter verschillen op en zijn eigen kinderen voor de belasting niet meer gelijk aan stiefkinderen. Een eigen kind blijft na een echtscheiding immers een eigen kind, en valt als zodanig onder bovenstaande regels. Maar het ex-stiefkind behoort vanaf de scheiding tot de ‘overigen’, met een vrijstelling van schenkbelasting van slechts Euro 2.111.
Tot slot schotelde de spreker de aanwezigen nog de verschillende belastingen voor op spaargeld en/of belegd vermogen van gehuwden versus alleenstaanden, inclusief de voorstellen om dit te veranderen. Gezien de discussies - uitgemeten in de media - tussen de minister en verschillende politieke partijen is het nog maar de vraag of en in hoeverre ons belastingstelsel op dat punt in 2017 daadwerkelijk zal veranderen!

Download de presentatie hier