Print

2015 Quota conferentie in Amsterdam

17, 18 en 19 april 2015

Samen werken, elkaar versterken

Meeting regio 10

conferentie 2015-mini.jpg

Quota International is onderverdeeld in regio’s. Club Zeist maakt deel uit van regio 10, samen met de Nederlandse clubs Amsterdam, Rotterdam en Zutphen. Daarnaast bestaat de regio uit clubs van Aruba, Sint Eustatius, Suriname en 2 clubs van Curacao.  Ieder jaar is er een meeting van de leden van een regio. In ons geval was dat van 17 t/m 19 april in Amsterdam waar in totaal 67 clubleden aanwezig waren.

Traditioneel valt zo’n meeting uiteen in een formele vergadering met vaste vergaderpunten en de meer gezellige momenten.
In de formele vergadering kwamen de director van de regio (in ons geval Luz Marina Gonzalez van Aruba) en de representative van de international board van Quota (in ons geval de Australische Karen Murphy) aan het woord. Daarnaast waren er presentaties van alle negen clubs over hun activiteiten rond ‘Samen werken, elkaar versterken’. Quota Zeist verhaalde natuurlijk over de samenwerking met de Soroptimisten in ons meerjarige project Naïade! Ook het budget en de kosten van deze dure regio kwamen aan bod. En zoals enkele oudgedienden al verwachtten bleek dit geen hamerstuk. Vervolgens presentaties over het hoe en waarom van het lidmaatschap en een inkijk in de praktijk van het werk van twee leden. De ene over de behoefte aan informatie en steun van ouders van (veel) te vroeg geboren baby’s, de andere over de consequenties in de praktijk van de nieuwe wetgeving ten aanzien van de jeugdzorg. Dit zijn natuurlijk thema’s waar je lang over kunt praten en discussiëren, wat gezien de internationale samenstelling van de groep aanwezigen erg interessant zou zijn geweest. Maar ja, we hadden óók een overvol programma, van discussie kwam dan ook niet veel.    
Het informele deel van de meeting gaf gelegenheid tot uitwisselen en bijpraten. Dat gebeurde tijdens een stadswandeling, een boottocht, en een bezoek aan het Rijksmuseum. En uiteraard tijdens de gezamenlijke maaltijden bij een van de leden thuis respectievelijk in een restaurant in het red light district. Waarbij we moeten aantekenen dat uitwisseling niet alleen maar gemakkelijk was met alle decibellen die 67 vrouwen produceerden die elkaar wilden leren kennen of blij waren elkaar weer te zien.

Terugkijkend kenmerkte de meeting zich door zowel vriendschap, als netwerken en de servicegedachte: iets betekenen voor mensen die minder bedeeld zijn dan jij zelf. Dit met elkaar kunnen delen is kostbaar. Dat dit in ons geval de eigen landsgrenzen overschrijdt is iets om te koesteren. 

Aan de meeting gingen heel wat voorbereidingen vooraf. De voorbereidingscommissie aan het werk: 

Quota-voorbereiding internationale conferentie-mini.jpg