Print

2002-2007 Groenactiviteiten voor ouderen

Groenactiviteiten voor ouderen in zorginstellingen

Quota Zeist heeft voor haar eerste project gekozen voor een locaal project. Hierbij heeft ze zich gericht op ouderen in Zeist en omgeving. Het project had als doel structurele aandacht en mogelijkheden voor natuurbeleving te stimuleren binnen de activiteitenbegeleiding van een aantal zorginstellingen voor ouderen. Quota Zeist heeft ondersteuning geboden bij het stimuleren van dit project en het vinden van financiële middelen voor bijvoorbeeld de inrichting van een groenkamer.

Dit project is opgezet en begeleid door de Stichting Milieu Educatie (SME) en de Stichting Natuurlijk Genieten. 'Ons' project was onderdeel van een landelijk project, Quota Zeist heeft SME ondersteund bij het realiseren van het deelproject Zeist e.o.

Door middel van entreegelden voor de feestelijke installatie van Quota Zeist en de verloting is een totaalbedrag van € 3.200,- bijeengebracht. Hiervan is aan 'Heerewegen' een bedrag geschonken ten behoeve van een grote pergola in de tuin van de instelling. De plaatsing daarvan stimuleerde medewerkers en vrijwilligers tot het opknappen van de hele tuin. Ook 'De Looborch' heeft een bedrag ontvangen ten behoeve van het groen. Totaal werd aan beide instellingen een bedrag van € 1.500,- geschonken.

Dit project heeft tot 2007 jaarlijks een vervolg gekregen in de vorm van een 'hands-on middag' in het voorjaar: tijdens een gezellige tuinmiddag samen met bewoners en vrijwilligers beplanten van de tuintafels.