Print

2005-2010 Peruaans kindertehuis-Inti Huahuacuna

Fondsenwerving voor Inti Huahuacuna (kinderen van de zon) in Cusco, Peru

Inti Huahuacuna is een opvangproject voor straat- en weeskinderen dat in augustus 1999 is opgericht door Dolores Suárez nadat zij jarenlang met straatkinderen in Cusco gewerkt had. Het project beschikt over een opvanghuis in de zeer arme wijk Zarzuela. Dagelijks worden tussen de 60 en 80 kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar opgevangen en ondersteund met voeding, scholing, spel en muziek, lichaamshygiëne, medische zorg en vooral ook veel warmte en liefde.

In het project neemt de hulp vanuit Nederland een belangrijke plaats in. Een aantal Nederlandse vrijwilligers werkt voor kortere of langere perioden in het project en via sponsoracties en vaste donateurs wordt financiële steun geboden.

Gezien het succes van het project in Zarzuela is nu het verzoek gekomen een tweede opvanghuis in een andere wijk te helpen opstarten. In afwachting van voldoende middelen voor de bouw en inrichting is de opvang reeds gestart in een tijdelijk en niet adequaat onderkomen. Contactpersoon voor Quota is Marianne Schepens uit Velp, die zelf twee maanden per jaar in Cusco is voor ondersteuning.

Quota Zeist heeft diverse kleine sponsoractiviteiten georganiseerd ten behoeve van dit project zoals:
· diverse lezingen over het project gecombineerd met muzikaal optreden
· wijnverkoop tijdens midwinterfair in januari 2006 bij Bartiméus in Doorn
· verschillende malen een sponsormaaltijd voor de eigen leden, in december 2006 in combinatie met een kerstverkoop

Voor meer achtergrondinformatie: www.intihuahuacuna.org