Print

2003-2009 Clinical Officers in Malawi

Het project 'Clinical Officer Training in surgical procedures in Malawi' is opgezet door dr. P. Jiskoot, gepensioneerd chirurg te Zeist in samenwerking met de Medische Faculteit in Malawi. Het betreft een medisch scholingsproject van twee jaar dat op 1 januari 2005 van start ging in het zuidelijke district van Malawi en daarna uitgebreid werd met het centrale en noordelijke district.

Het eerste scholingstraject in het zuiden is op 1 januari 2007 met succes afgerond. In april 2007 is het project in het noordelijke district voortgezet.

Clinical Officers volgen in Malawi een medische scholing op HBO-niveau en vormen, door het tekort aan artsen, de ruggengraat van de locale gezondheidszorg. Om de medische zorg in de inlandse districten en missieziekenhuizen te verbeteren, behoeven deze clinical officers aanvullende chirurgische- en gynaecologische scholing. Er is echter geld, mankracht en kennis nodig om hen de juiste opleiding te geven. De mankracht en kennis worden geleverd door enkele gepensioneerde Nederlandse specialisten (chirurgen, gynaecologen en anesthesisten) in samenwerking met de Universiteitskliniek in de hoofdstad van Malawi.

Quota Zeist verzorgt mede de fondsenwerving onder de paraplu van de Stichting Dokter Harrie van den Brekel. Ook de Rotary Club Zeist heeft zich hierbij aangesloten. Het ICCO (Interkerkelijke Organisatie voor ontwikkelings samenwerking) heeft alle ingebrachte gelden verdubbeld tot een maximum van € 50.000,- per jaar en begeleidt het project.

 Door Quota (mede) georganiseerde activiteiten:

  • Verkoopmodeshow van avond- en galakleding op 30 november 2003.
  • Presentatie van het project in de gereformeerde kerk tijdens de kerstnacht 2003, opbrengst van de kerstcollecte bestemd voor het project.
  • Sponsorloop als onderdeel van de Koninginnedagviering 2004, in samenwerking met andere Zeister groeperingen.
  • Feestavond in samenwerking met Rotaryclub Zeist en Ronde Tafel 40+, september 2004.
  • Toneel-/ muziekavond in het Beauforthuis op 13 november 2005.
  • Schaatsmarathon in samenwerking met de Zeister schaatsclub in januari 2006.
  • Malawi-project informatiestand tijdens 2-daagse autoshow op 30 en 31 maart 2007 in de Fordgarage in Zeist.
  • Sponsorfilmavond in Figi op 16 mei 2007: 'Seconden voor Malawi'.

voor meer informatie: www.clinicalofficertraining.com