Print

2003 Verpleegkundige scholing in Kirchizije

verpleegtas-website.jpg

Tijdens de feestelijke bestuursoverdracht in mei 2003 werd een lezing met powerpoint-presentatie gegeven door Ina van Laar, dermatologisch verpleegkundige en werkzaam in het ziekenhuis in Zeist. Zij was drie maanden als verpleegkundig vrijwilligster (met onbetaald verlof) in Kirchizije werkzaam en verzorgde via een Christelijke internationale hulporganisatie verpleegkundige scholing in twee kleine inlandse ziekenhuizen in Kirchizije.

Door sponsoring via enkele Zeister Serviceclubs was zij in staat ter plaatse verpleegkundige leerboeken, kleding en speelgoed voor een weeshuis te verstrekken. Tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst werd namens Quota Zeist € 200,- overhandigd ten behoeve van dit project.